O Nama

Mi smo financijska institucija utemeljena po Zakonu o kreditnim unijama. Pružamo financijske usluge članovima unije: obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, osobama slobodnih zanimanja i drugim građanima odnosno fizičkim osobama.

Naša misija je prikupljanje depozita članova unije i kreditiranje članova unije, te na taj način kroz samozapošljavanje ili razvoj postojećih poslova, pružanje jednake šanse početnicima, mladima, ženama, nezaposlenima, raseljenima i siromašnima da se vlastitim radom izbore za materijalnu egzistenciju, bez obzira na njihovu rasnu, nacionalnu, spolnu i vjersku pripadnost.

U našem svakodnevnom radu vođeni smo načelima uzajamne pomoći i solidarnosti, koja se zasnivaju na opće ljudskim vrijednostima: poštovanju, predanosti, integritetu i dobrom gospodarenju.

Poštovanje; naše poštovanje prema drugima navodi nas da u potpunosti vrednujemo i afirmiramo dignitet i jedinstvenost svakog klijenta. Ovo je poštovanje također osnov za naš odnos prema zajednicama naših klijenata i naš odnos prema drugima koji su uključeni u naš rad, donatorima, vjerovnicima, kolegama.

Predanost; našu energiju i napore usmjeravamo prema svojim klijentima, njihovim obiteljima i njihovim zajednicama. Njihove poslovne potrebe i očekivanja određuju usluge koje pružamo i njihova dobrobit inspirira naš rad.

Integritet; aktivno smo predani integriranju onoga u što vjerujemo s onim što činimo. Učinit ćemo prave stvari iz pravih razloga, bez obzira da li će za to netko znati ili ne.

Dobro gospodarenje; predani smo da budemo dobri gospodari našim vlastitim resursima i resursima naših klijenata, donatora, vjerovnika i kolega, i to primjenom promišljenog i troškovno učinkovitog korištenja vremena, vještina i financijskih sredstava koje imamo. Težimo kvaliteti i nastojimo maksimalizirati mogućnosti koje imamo kako bismo ispunili našu misiju.


NOA je danas mala, ali respektabilna i stabilna financijska institucija, međutim put njezina osnivanja i razvoja pokazuje koliko se mora uložiti znanja, kreativnosti, inventivnosti pa i građanske hrabrosti ukoliko se u našim složenim ekonomskim, političkim i socijalnim okolnostima želi ostvariti jedna društveno korisna, a nadasve humana ideja.

Utemeljena je po Zakonu o kreditnim unijama i registrirana kao kreditna unija pri Trgovačkom sudu u Osijeku, pod brojem MBS: 030066094, OIB: 64712924075, sa sjedištem u Osijeku, Županijska 19/I. Osnovana je 1996. godine kao NOA ŠTEDNO-KREDITNA ZADRUGA te je Odlukom o nastavku poslovanja kao kreditne unije donesenoj na skupštini ŠKZ održanoj 29.05.2008. godine odlučeno da NOA ŠTEDNO-KREDITNA ZADRUGA nakon odobrenja Hrvatske narodne banke nastavlja s radom kao Kreditna unija NOA. Postupak usklađenja sa Zakonom o kreditnim unijama, završila je 7. siječnja 2009. godine, od kada je upisan novi status u Trgovački sud u Osijeku.

Posebnost Kreditne unije NOA kao mikrokreditne financijske institucije datira od samog njezinog osnutka, 21. listopada 1996. godine, jer je osnovana u okviru kombinirane inicijative Kongresa SAD i lokalne inicijative grupe građana da se u području istočne Hrvatske, koje je bilo okupirano i pod UN administrativnom kontrolom, pokrenu gospodarske aktivnosti radi multietničkog pomirenja.

Sredstva za pokretanje ovog projekta je odobrio Kongres SAD-a 1995. godine u okviru Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između vlade SAD i Vlade RH (NN br. 3/95 od 6. travnja 1995.g.) u iznosu od 3 mil $ kao pomoć najugroženijem dijelu pučanstava obuhvaćenih Erdutskim sporazumom o mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja, kroz promicanje solidarnosti, uzajamnosti i jednakosti u šansama u rješavanju socijalnih pitanja kroz pokretanje gospodarske aktivnosti.

USAID (U.S. Agency for International Development) je za implementatora ovog programa izabrao američku organizaciju Opportunity international, kršćansku mikrokreditnu organizacija s iskustvom u pokretanju mikrokreditnih institucija u 25 zemalja, koje se temelje na doktrini UNDP-a za mikrokreditiranje, koja treba rezultirati samozapošljavanjem i zadržavanjem postojećih radnih mjesta.

S obzirom na ovu posebnu misiju, a u konzultaciji s Narodnom bankom Hrvatske, USAID-om, američkim veleposlanstvom u Hrvatskoj te Opportunity International-om, NOA je osnovana kao štedno-kreditna zadruga od strane 10 uglednih građana različite nacionalnosti (Hrvat, Srbin, Mađar, Slovak, Židov) i različitog vjerskog opredjeljenja (rimokatolik, ortodoksni kršćanin, baptist, evangelist), po struci sveučilišni profesori, liječnici, poduzetnici, koji su u trenutku osnivanja imali dovoljno hrabrosti da misle i djeluju u kontekstu pomirenja.

Kroz pokretanje programa mikrokreditiranja koji je trebao potaknuti proces samozapošljavanja i pokretanja aktivnosti obrtnika, malih poduzeća i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, pokrenut je proces edukacije u postupku izrade poslovnih planova i vođenja malih poslovnih pothvata za što je NOA angažirala mrežu centara za poduzetništvo i konzultanata.

NOA je u prve tri godine aktivnosti postigla samoodrživost, zadovoljila tražene ciljeve donatora, dobila primljenu donaciju u trajno vlasništvo i sve vrijeme do današnjih dana nastavila uspješno poslovati. Kroz dosadašnju aktivnost, na kraju 2021. godine, realizirano je 6.069 kredita u ukupnom iznosu od 229,5 milijuna kuna. Prosječna vrijednost realiziranih kredita je 38 tisuća kuna. Ciljanim kreditiranjem je sačuvano 7.375 radnih mjesta, a posebno su vrijedna 2.115 novootvorenih radnih mjesta.

Na kraju 2021. godine NOA ima 1.533 člana i kapital koji sa zadržanom dobiti i zakonskim i statutarnim pričuvama iznosi blizu 18 milijuna kuna što predstavlja kreditni potencijal NOA-e.Informacija o obnovi Certifikata za usklađenost s Europskim kodeksom o dobrom ponašanju pri dodjeli mikrokredita
(European Code of Good Conduct for Microcredit Provision)

Kreditna unija NOA (u daljnjem tekstu: NOA) kao mala, ali respektabilna i stabilna financijska institucija, od samih svojih početaka imala je jasnu misiju, viziju i ciljeve, a to je da se mikrokreditnim programom prvenstveno pomogne malim i srednjim poslovnim pothvatima u ciljnim grupama korisnika kredita u sektoru obrtništva, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i slobodnih zanimanja.


U svojih više od 25 godina uspješnog rada uspjela je postići samoodrživost kao mala financijska institucija, nastojeći stalno razvijati i unapređivati svoje poslovanje te ga uskladiti sa dobrim europskim praksama u mikrokreditiranju, poglavito nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Uspješno dovršeno pristupanje Europskom kodeksu dobrog ponašanja kod pružanja usluga mikrokreditiranja (u daljnjem tekstu Kodeks) odnosno dobivanje Certifikata za usklađenost s Kodeksom (u daljnjem tekstu: Certifikat), izvorno-European Code of Good Conduct for Microcredit Provision, najbolji je pokazatelj tih nastojanja.


Navedeni Kodeks pruža niz standarda u odnosima klijenata i ulagača, u upravljanju poslovanjem općenito, upravljanju rizicima, izvještavanju i upravljanju informacijskim sustavima koji su zajednički u mikrokreditnom sektoru u Europskoj uniji. Ovi standardi su izgrađeni za dobrobit klijenata, ulagača, financijera, vlasnika, regulatora i partnerskih organizacija.


NOA je 13. prosinca 2018. godine od Europske komisije, kao prva i jedina financijska institucija u Hrvatskoj, dobila navedeni Certifikat koji je imao rok važenja 3 godine te se u jesen 2021. godine pristupilo aktivnostima oko obnove Cerifikata što je uključivalo ponovno ocjenjivanje usklađenosti organizacije i poslovanja NOA-e s propisanim standardima Kodeksa.


I ovaj proces obnove Certifikata je uspješno dovršen te je 10. veljače 2022. godine od strane Upravnog odbora Kodeksa pri Europskoj komisiji donešena odluka o produžetku važenja Certifikata za NOA-u za naredne 4 godine, odnosno do 9. veljače 2026. godine.


U obavijesti koju je NOA primila 28. ožujka 2022. godine zajedno sa Certifikatom, Ann Branch, predsjedateljica Upravnog odbora Kodeksa je između ostalog napisala:


„U ime Upravnog odbora Kodeksa, željela bih pozdraviti vaše napore u postizanju usklađenosti od 86% (112 klauzula od 131), premašujući minimalni prag od 80%. Vaša institucija je također usklađena sa svih 33 prioritetnih klauzula.


Naposljetku, željela bih zahvaliti NOA-i na snažnoj predanosti postizanju usklađivanja s Kodeksom i poštivanju visokih etičkih standarda kreditiranja unutar europskog mikrofinancijskog sektora.“


U Osijeku 5. travnja 2022. godine


Uprava Kreditne unije NOA

noa

Glavni ciljevi NOA-e:

 • Pomoć siromašnima i marginaliziranima, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili rasnu pripadnost, da vlastitom gospodarskom aktivnošću osiguraju izvore sredstava za egzistenciju

 • Financijska podrška malih i srednjih poslovnih pothvata

 • Otvaranje novih radnih mjesta i stabilizacija postojećih

 • Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju osoba s posebnim potrebama

Ciljne grupe korisnika:

 • Fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost proizvodnjom i prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu

 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

 • Siromašni, koji ne mogu dobiti kredit u drugim bankama jer nemaju dovoljnu garanciju te mali projekti koji ne zanimaju komercijalne banke

 • Nezaposleni
 • Početnici
 • Mladi ljudi
 • Žene
 • Osobe s posebnim potrebama

Ciljno područje:

 • Osječko – baranjska županija

NOA NE podržava:

 • Poslovne pothvate koji narušavaju sigurnost i zdravlje ljudi te čovjekov okoliš, odnosno pothvate koji su neetički i ne ekološki.

Struktura kreditnih plasmana Kreditne unije NOA na dan 31.12.2023. godine.

 • 36,9 % poljoprivrednici
 • 12,5 % obrtnici
 • 2,05 % slobodna zanimanja
 • 48,54 % nenamjenski krediti građana
graf

Ciljana struktura plasmana:

 • 40% poljoprivrednici
 • 30% obrtnici
 • 10% slobodna zanimanja
 • 20% nenamjenski krediti građanima
graf

Struktura kreditnih plasmana u 2023. godini:

U iznosu % ukupnog realiziranog
Obrt 152.500,00 € 12,50
Poljoprivreda 450.100,00 € 36,90
Slobodna zanimanja 25.000,00 € 2,05
Nenamjenski krediti građanima 592.050,00 € 48,54
  1.219.650,00 € 100 %

Najvećim svojim uspjesima NOA smatra (s 31.12.2023. godine)

6.458 plasiranih kredita
5.839 otplaćenih kredita
37.338,79 € - ukupan iznos plasiranih kredita od početka poslovanja
5.782 € - prosječan iznos kredita
2.140 novih radnih mjesta
7.508 zadržanih radnih mjesta
Dostignutu samoodrživost
Certifikat za usklađenost s Europskim kodeksom o dobrom ponašanju pri dodjeli mikro-kredita, potvrđen od Europske komisije (Steering Group of the European Code of Good Conduct for microcredit provision) 13. prosinca 2018. – prvi i jedini u Hrvatskoj; nakon obnovljenog certificiranja produženo je važenje Certifikata do 9. veljače 2026. godine.
Pečat Grada Osijeka - povodom 20. obljetnice, a za izuzetan doprinos razvoju gospodarstava, Grad Osijek NOA-i je dodijelio javno priznanje Pečat Grada Osijeka za 2016. godinu

Ovi pokazatelji razvoja i djelovanja potvrđuju kako NOA može biti inspirativan primjer što se sve može (u)činiti kada se entuzijazam osnivača 'prelije' u organizacijsku i poslovnu kulturu u kojoj zaposlenici i uprava zajednički djeluju i koju prepoznaju članovi NOA-e.

Kreditna unija NOA obilježila je u 2021. godini, značajnu obljetnicu; 25 godina od kada je osnovana i 25 godina uspješnog rada. Naime, 21. listopada 2021. godine, navršilo se 25 godina postojanja NOA-e u kojoj je NOA ne samo postigla samoodrživost nego je kroz uspješno poslovanje postigla zapažene rezultate u mikrokreditiranju.

Donatori:
Partneri: