Organizacijska struktura Kreditne unije NOA

Skupština:

Ivica Vuletić, prof. - predsjednik Skupštine

Nadzorni odbor:

Prof. dr. sc. Slavica Singer - predsjednica Nadzornog odbora
Luka Slišković, dipl. ing. – zamjenik predsjednice Nadzornog odbora
Jaroslav Pecnik, prof. – član Nadzornog odbora

Uprava:

Ilija Ević, dipl. oec. – član Uprave

Kontakt

Uprava:

Član uprave

Ilija Ević

Tel: 031/214-759

Mob: 098 262 663

E-mail: ilija@noa.hr

Odjel kredita:

Mlađi kreditni referent

Ivana Špoljarić

Tel: 031/215-259

Mob: 098 423 073

E-mail: ivana@noa.hr

Referent građanskih kredita i brzih transakcija

Roberta Alošinac Pucek

Tel: 031/200-466

Mob: 099 578 7126

E-mail: roberta@noa.hr

Financijsko računovodstvo:

Financijski referent