Krediti

U Osijeku, 30. prosinca 2021. godine

Temeljem članka 18. Statuta Kreditne unije NOA, Nadzorni odbor na svojoj 80. sjednici donosi odluku o izmjeni kreditnog programa:

O D L U K A

odluka

CJENIK USLUGA:

NAKNADA ZA POŠTANSKE TROŠKOVE – UPLATNICE, OBAVJESTI I SL. ROK OTPLATE 36 MJ. / ROK OTPLATE 60 MJ.

NEOVJERENA BRISOVNICA

OVJERENA BRISOVNICA

PISMO NAMJERE

252 kn / 420 kn

50 kn

170 kn

50 knPRIJEVREMENA OTPLATA KREDITA:

- kada je razdoblje između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora duže od godinu dana, a iznos koji se uplaćuje veći od 75.000 kuna.

- kada je razdoblje između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora kraće od godinu dan, a iznos koji se uplaćuje veći od 75.000 kuna.

1% na preostali iznos glavnice

0.5% na preostali iznos glavniceOva Odluka je stupila na snagu danom usvajanja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine

Predsjednica Nadzornog odbora:
Prof.dr.sc. Slavica Singer

potpis

Zahtjevi za kredit

Zahtjev za kredit Obrtnici i slobodna zanimanja
Zahtjev za kredit Poljoprivrednici
Zahtjev za kredit Građani - nenamjenski
Potvrda o zaposlenju
Upitnik za klijente
Politika upravljanja prigovorima