Krediti

U Osijeku, 02. siječnja 2024. godine

Temeljem članka 18. Statuta Kreditne unije NOA, Nadzorni odbor na svojoj 93. sjednici donosi odluku o izmjeni kreditnog programa i cjenika usluga:

O D L U K A

odluka

CJENIK USLUGA:

NAKNADA ZA POŠTANSKE TROŠKOVE – UPLATNICE, OBAVJESTI I SL.
ROK OTPLATE 36 MJ.
ROK OTPLATE 60 MJ.

NEOVJERENA BRISOVNICA

OVJERENA BRISOVNICA

PISMO NAMJERE


33,45 EUR
55,74 EUR

6,64 EUR

15,93 EUR

6,64 EURPRIJEVREMENA OTPLATA KREDITA:

- kada je razdoblje između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora duže od godinu dana, a iznos koji se uplaćuje veći od 10.000,00 EUR.

- kada je razdoblje između dana prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora kraće od godinu dana, a iznos koji se uplaćuje veći od 10.000,00 EUR.

1% na preostali iznos glavnice

0.5% na preostali iznos glavniceOva Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja na sjednici nadzornog odbora

Predsjednica Nadzornog odbora:
Prof.dr.sc. Slavica Singer

potpis

Zahtjevi za kredit

Zahtjev za kredit Obrtnici i slobodna zanimanja
Zahtjev za kredit Poljoprivrednici
Zahtjev za kredit Građani - nenamjenski
Potvrda o zaposlenju
Upitnik za klijente
Politika upravljanja prigovorima
Obavijest o načinu podnošenja prigovora klijenata