Novosti

Osijek, 10. travnja 2024. godine

Na temelju članka 22. Statuta Kreditne unije NOA sazivam:

16. GODIŠNJU SKUPŠTINU KREDITNE UNIJE NOA

koja će se održati 22. travnja 2024. godine (ponedjeljak) u 13:00 sati
u Osijeku u prostorijama Kreditne unije NOA, Županijska 19/I

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje uvjeta za njezino održavanje, izbor:
- radnog predsjedništva
- zapisnik vodi javni bilježnik

2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

3. Izvješće Uprave o poslovanju Kreditne unije NOA u 2023. godini i plan rada i financijski plan za 2024. godinu

4. Izvješće Nadzornog odbora

5. Izvješće eksterne revizije o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu

6. Usvajanje godišnjih izvješća za 2023. godinu

7. Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu

8. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2023. godine

9. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine Kreditne unije NOA

10. Donošenje odluke o imenovanju članova nadzornog odbora Kreditne unije NOA

11. Izbor 2 nova zastupnika članova Skupštine Kreditne unije NOA

12. Izbor revizora za 2024. godinu


Materijali za Skupštinu, koji će služiti kao podloga za odlučivanje po objavljenim točkama dnevnog reda, bit će dostupni članovima na uvid u sjedištu Unije od objave poziva radnim danom od 9 do 13 sati.


Predsjednik Skupštine Kreditne unije NOA:

Kreditna unija NOA obilježila je u listopadu 2021. godine, značajnu obljetnicu; 25 godina od kada je osnovana i 25 godina uspješnog rada. Naime, 21. listopada 2021. godine, navršilo se 25 godina postojanja NOA-e u kojoj je NOA ne samo postigla samoodrživost nego je kroz uspješno poslovanje postigla zapažene rezultate u mikrokreditiranju.


Obilježavanje 25. godišnjice rada obavljeno je i dostojanstveno i dostojno tako značajne obljetnice, ali daleko skromnije u odnosu obilježavanje 20. godišnjice prije 5 godina zbog aktualne epidemiološke situacije pandemije koronavirusa. Centralno događanje bio je svečani skup uzvanika od tridesetak osoba, 28. listopada 2021. godine u prostoru Kluba Knjižare Nova u Osijeku, Trg Ante Starčevića 4, s početkom u 11.00 sati.


Skupu su nazočili osnivači Štedno kreditne zadruge NOA, preteče Kreditne unije NOA (u daljnjem tekstu: NOA), predstavnik HGK Županijske komore Osijek, predstavnici dugogodišnjih partnera NOA-e među kojima svakako treba istaknuti predstavnike Hrvatske udruge kreditnih unija (HUKU), članove i klijente NOA-e, a posebnu čestitku je poslao general Jacques Paul Klein, koji je uz bivšeg gradonačelnika Osijeka, Ivicu Vrkića, bio glavni akter mirne reintegracije okupiranih područja Hrvatskog podunavlja u ustavopravni poredak Republike Hrvatske koja je završila 1998. godine, a kojoj je NOA dala svoj doprinos. Skup je otvorio i moderirao Trpimir Novaković, član Uprave NOA-e.


U ime gostiju, skup je pozdravila i čestitala godišnjicu, Željka Pirija Benaković, predsjednica Hrvatske udruge kreditnih unija, a o povijesti, sadašnjosti i budućnosti NOA-e, govorila je prof. dr.sc. Slavica Singer, jedna od osnivača NOA-e i dugogodišnja (i sadašnja) predsjednica ranije Upravnog, a kasnije i sada Nadzornog odbora NOA-e. Također su se prigodnim riječima obratili Ivica Vuletić, predsjednik Skupštine NOA-e, Luka Slišković, zamjenik predsjednice Nadzornog odbora NOA-e, te Jaroslav Pecnik, član Nadzornog odbora NOA-e. Na skupu su također govorili i predstavnici uspješnih članova odnosno klijenata NOA-e o svojim poslovnim pothvatima koje su ostvarili u suradnji s NOA-om, Hrvoje Glavačević iz Strizivojne, Maćaš Loboda iz Dalj planine i Vladimir Aubrecht iz Kopačeva.


Povodom 25-godišnjice, NOA je izdala brošuru pod nazivom „25 GODINA KREDINE UNIJE NOA (1996.-2021.)-Pregled nastanka, rada, razvoja i planovi budućeg djelovanja“, koju su izradili već spomenuta prof. Slavica Singer i Uprava i zaposlenici NOA-e. Brošuru je tiskao Foto art d.o.o. iz Osijeka.

Prof.dr.sc. Slavica Singer, dugogodišnja redovita profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, danas je profesor emeritus Ekonomskog fakulteta u Osijeku, te je i u ovim teškim vremenima i dalje vrlo aktivna u razvoju sveučilišnog poduzetničkog obrazovanja i poticanja poduzetništva u zemlji i svijetu.

S ponosom ističemo da je profesorica Slavica Singer jedan od ključnih osnivača Kreditne unije NOA (u daljnjem tekstu: NOA), kada je pod njezinim vodstvom 1996. godine, osnovana NOA u okviru kombinirane inicijative Kongresa SAD i lokalne inicijative grupe građana da se u području istočne Hrvatske, koje je bilo pod UN administrativnom kontrolom, pokrenu gospodarske aktivnosti radi multietničkog pomirenja.

Put njezina osnivanja i razvoja pokazuje koliko se mora uložiti znanja, kreativnosti, inovativnosti, pa i građanske hrabrosti ukoliko se u našim ekonomskim, političkim i socijalnim okolnostima želi ostvariti jedna društveno korisna, a nadasve humana ideja.

Također ističemo da je od tada profesorica Slavica Singer sve do današnjih dana uključena u poslovanje NOA-e kao predsjednica ili članica Nadzornog odbora NOA-e te i u sadašnjem mandatu Nadzornog odbora NOA-e obnaša funkciju predsjednice.

Zato smo iznimno ponosni na našu predsjednicu i čestitamo joj na ovoj nagradi!Osijek, 11. siječnja 2021. godine

Uprava Kreditne unije NOA

PROF. DR. SC. SLAVICA SINGER

DOBITNICA EUROPSKE NAGRADE ZA PODUZETNIČKO OBRAZOVANJE

Profesorica Slavica Singer, profesor emeritus Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Sveučilišta u Osijeku dobitnica je ovogodišnje nagrade The European Entrepreneurship Education Award.

Nagradu dodjeljuje Sten K.Johnson Centar za poduzetništvo s Lund University School of Economics and Management, Lund, Švedska, od 2012. godine. Nagrada se dodjeljuje svake godine pojedincima ili organizacijama, koji su doprinijeli razvoju sveučilišnog poduzetničkog obrazovanja u Europi. Svrha nagrade je višestruka: naglasiti važnost podučavanja u području poduzetništva (u Europi), dalje stimulirati i promovirati inovativne metode podučavanja u ovom području te raširiti najnovija postignuća u poduzetničkom obrazovanju među znanstvenicima, istraživačima, profesorima, kreatorima politika, praktičarima i svim drugim dionicima, uključenim u poduzetničko obrazovanje na sveučilišnom nivou.

Profesorica Slavica Singer prepoznata je kao osoba koja ima ključnu ulogu u razvoju lokalnog i nacionalnog poduzetničkog eko sustava i poduzetničkog obrazovanja, u resursima vrlo oskudnom okruženju. Kao što i povjerenstvo za dodjelu nagrade navodi, profesorica Slavica Singer veliki je promotor mladih istraživača u području poduzetništva i daje važan doprinos znanstvenoj zajednici Europe u istraživanju poduzetništva.

Odbor za dodjelu nagrade zaključuje: „Zbog izuzetno vrijednog utjecaja na razvoj poduzetničkog obrazovanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, Slavica Singer je nesumnjivo vrijedan dobitnik Europske nagrade za poduzetničko obrazovanje za 2021. godinu“.

Dodjela nagrade održat će se, s obzirom na okolnosti, on-line, u okviru 10. European Entrepreneurship Education Workshop 2021, 22.-23.4. 2021. godine, na kojem će profesorica Slavica Singer održati i pozvano predavanje.

Drago nam je što je prepoznata dugogodišnja posvećenost i rad prof. dr. sc. Slavice Singer i suradnika u razvijanju poduzetničkog obrazovanja čime se i Ekonomski fakultet u Osijeku dodatno pozicionira kao referentna točka u području poduzetničkog obrazovanja!

Čestitamo prof. dr. sc. Slavici Singer na nagradi!

Više o samom događaju možete pogledati na sljedećem linku: https://entrepreneur.lu.se/en/events/eeea/winner-2021


Osijek, 11. siječnja 2021. godine