Štednja

U Osijeku, 02. siječnja 2024. godine

Temeljem članka 18. Statuta Kreditne unije NOA, Nadzorni odbor na svojoj 93. sjednici donosi odluku o kamatnim stopama na oročene depozite:

O D L U K A

o kamatnim stopama na oročene depozite


odlukaOva Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom usvajanja na sjednici nadzornog odbora


Predsjednica Nadzornog odbora:
Prof.dr.sc. Slavica Singer

potpis