Kontakt

Uprava:

Član uprave

Trpimir Novaković

Tel: 031/214-765

Mob: 098 253 272

E-mail: trpimir@noa.hr

Član uprave

Ilija Ević

Tel: 031/214-759

Mob: 098 262 663

E-mail: ilija@noa.hr

Odjel kredita:

Kreditni referent

Dragana Bastajić

Tel: 031/215-259

Mob: 098 423 073

E-mail: dragana@noa.hr

Referent građanskih kredita i brzih transakcija

Roberta Alošinac Pucek

Tel: 031/200-466

Mob: 099 578 7126

E-mail: roberta@noa.hr

Financijsko računovodstvo:

Samostalni financijski referent

Vesna Bašić

Tel: 031/215-273

Mob: 095 451 5177

E-mail: vesna@noa.hr