Štednja

U Osijeku, 30. prosinca 2021. godine

Temeljem članka 18. Statuta Kreditne unije NOA, Nadzorni odbor na svojoj 80. sjednici donosi odluku o kamatnim stopama na oročene kunske depozite:

O D L U K A

o kamatnim stopama na oročene kunske depozite


odlukaOva Odluka je stupila na snagu danom usvajanja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine


Predsjednica Nadzornog odbora:
Prof.dr.sc. Slavica Singer

potpis