O Nama

Mi smo financijska institucija utemeljena po Zakonu o kreditnim unijama. Pružamo financijske usluge članovima unije: obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, osobama slobodnih zanimanja i drugim građanima odnosno fizičkim osobama.

Naša misija je prikupljanje depozita članova unije i kreditiranje članova unije, te na taj način kroz samozapošljavanje ili razvoj postojećih poslova, pružanje jednake šanse početnicima, mladima, ženama, nezaposlenima, raseljenima i siromašnima da se vlastitim radom izbore za materijalnu egzistenciju, bez obzira na njihovu rasnu, nacionalnu, spolnu i vjersku pripadnost.

U našem svakodnevnom radu vođeni smo načelima uzajamne pomoći i solidarnosti, koja se zasnivaju na opće ljudskim vrijednostima: poštovanju, predanosti, integritetu i dobrom gospodarenju.

Poštovanje; naše poštovanje prema drugima navodi nas da u potpunosti vrednujemo i afirmiramo dignitet i jedinstvenost svakog klijenta. Ovo je poštovanje također osnov za naš odnos prema zajednicama naših klijenata i naš odnos prema drugima koji su uključeni u naš rad, donatorima, vjerovnicima, kolegama.

Predanost; našu energiju i napore usmjeravamo prema svojim klijentima, njihovim obiteljima i njihovim zajednicama. Njihove poslovne potrebe i očekivanja određuju usluge koje pružamo i njihova dobrobit inspirira naš rad.

Integritet; aktivno smo predani integriranju onoga u što vjerujemo s onim što činimo. Učinit ćemo prave stvari iz pravih razloga, bez obzira da li će za to netko znati ili ne.

Dobro gospodarenje; predani smo da budemo dobri gospodari našim vlastitim resursima i resursima naših klijenata, donatora, vjerovnika i kolega, i to primjenom promišljenog i troškovno učinkovitog korištenja vremena, vještina i financijskih sredstava koje imamo. Težimo kvaliteti i nastojimo maksimalizirati mogućnosti koje imamo kako bismo ispunili našu misiju.


NOA je danas mala, ali respektabilna i stabilna financijska institucija, međutim put njezina osnivanja i razvoja pokazuje koliko se mora uložiti znanja, kreativnosti, inventivnosti pa i građanske hrabrosti ukoliko se u našim složenim ekonomskim, političkim i socijalnim okolnostima želi ostvariti jedna društveno korisna, a nadasve humana ideja.

Utemeljena je po Zakonu o kreditnim unijama i registrirana kao kreditna unija pri Trgovačkom sudu u Osijeku, pod brojem MBS: 030066094, OIB: 64712924075, sa sjedištem u Osijeku, Županijska 19/I. Osnovana je 1996. godine kao NOA ŠTEDNO-KREDITNA ZADRUGA te je Odlukom o nastavku poslovanja kao kreditne unije donesenoj na skupštini ŠKZ održanoj 29.05.2008. godine odlučeno da NOA ŠTEDNO-KREDITNA ZADRUGA nakon odobrenja Hrvatske narodne banke nastavlja s radom kao Kreditna unija NOA. Postupak usklađenja sa Zakonom o kreditnim unijama, završila je 7. siječnja 2009. godine, od kada je upisan novi status u Trgovački sud u Osijeku.

Posebnost Kreditne unije NOA kao mikrokreditne financijske institucije datira od samog njezinog osnutka, 21. listopada 1996. godine, jer je osnovana u okviru kombinirane inicijative Kongresa SAD i lokalne inicijative grupe građana da se u području istočne Hrvatske, koje je bilo okupirano i pod UN administrativnom kontrolom, pokrenu gospodarske aktivnosti radi multietničkog pomirenja.

Sredstva za pokretanje ovog projekta je odobrio Kongres SAD-a 1995. godine u okviru Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između vlade SAD i Vlade RH (NN br. 3/95 od 6. travnja 1995.g.) u iznosu od 3 mil $ kao pomoć najugroženijem dijelu pučanstava obuhvaćenih Erdutskim sporazumom o mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja, kroz promicanje solidarnosti, uzajamnosti i jednakosti u šansama u rješavanju socijalnih pitanja kroz pokretanje gospodarske aktivnosti.

USAID (U.S. Agency for International Development) je za implementatora ovog programa izabrao američku organizaciju Opportunity international, kršćansku mikrokreditnu organizacija s iskustvom u pokretanju mikrokreditnih institucija u 25 zemalja, koje se temelje na doktrini UNDP-a za mikrokreditiranje, koja treba rezultirati samozapošljavanjem i zadržavanjem postojećih radnih mjesta.

S obzirom na ovu posebnu misiju, a u konzultaciji s Narodnom bankom Hrvatske, USAID-om, američkim veleposlanstvom u Hrvatskoj te Opportunity International-om, NOA je osnovana kao štedno-kreditna zadruga od strane 10 uglednih građana različite nacionalnosti (Hrvat, Srbin, Mađar, Slovak, Židov) i različitog vjerskog opredjeljenja (rimokatolik, ortodoksni kršćanin, baptist, evangelist), po struci sveučilišni profesori, liječnici, poduzetnici, koji su u trenutku osnivanja imali dovoljno hrabrosti da misle i djeluju u kontekstu pomirenja.

Kroz pokretanje programa mikrokreditiranja koji je trebao potaknuti proces samozapošljavanja i pokretanja aktivnosti obrtnika, malih poduzeća i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, pokrenut je proces edukacije u postupku izrade poslovnih planova i vođenja malih poslovnih pothvata za što je NOA angažirala mrežu centara za poduzetništvo i konzultanata.

NOA je u prve tri godine aktivnosti postigla samo održivost i zadovoljila tražene ciljeve donatora. Kroz dosadašnju aktivnost realizirano je više od 5.000 kredita u ukupnom iznosu od više od 193 milijuna kuna. Prosječna vrijednost realiziranih kredita je 38 tisuća kuna. Ciljanim kreditiranjem je sačuvano više od 6..900 radnih mjesta, a posebno su vrijedna 2.062 novootvorena radna mjesta. Kroz proces edukacije je prošlo preko 1.250 klijenata, od koji je njih 425 pokrenulo potpuno nov posao.

Danas NOA ima više od 1.200 članova, temeljni kapital od preko milijun kuna i kreditni potencijal od preko 18 milijuna kuna.

noa

Glavni ciljevi NOA-e:

 • Pomoć siromašnima i marginaliziranima, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili rasnu pripadnost, da vlastitom gospodarskom aktivnošću osiguraju izvore sredstava za egzistenciju

 • Financijska podrška malih i srednjih poslovnih pothvata

 • Otvaranje novih radnih mjesta i stabilizacija postojećih

 • Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju osoba s posebnim potrebama

Ciljne grupe korisnika:

 • Fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost proizvodnjom i prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu

 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

 • Siromašni, koji ne mogu dobiti kredit u drugim bankama jer nemaju dovoljnu garanciju te mali projekti koji ne zanimaju komercijalne banke

 • Nezaposleni
 • Početnici
 • Mladi ljudi
 • Žene
 • Osobe s posebnim potrebama

Ciljno područje:

 • Osječko – baranjska županija

NOA NE podržava:

 • Poslovne pothvate koji narušavaju sigurnost i zdravlje ljudi te čovjekov okoliš, odnosno pothvate koji su neetički i ne ekološki.

Struktura kreditnih plasmana u 2018. godini

 • 25% poljoprivrednici
 • 20% obrtnici
 • 1% slobodna zanimanja
 • 54% nenamjenski krediti građanima
graf

Ciljana struktura plasmana:

 • 40% poljoprivrednici
 • 30% obrtnici
 • 10% slobodna zanimanja
 • 20% nenamjenski krediti građanima
graf

Najvećim svojim uspjesima NOA smatra (do 30.09.2019.)

5.535 plasiranih kredita
4.876 otplaćenih kredita
210.442.077 kn - ukupan iznos plasiranih kredita
38.020 kn - prosječan iznos kredita
2.087 novih radnih mjesta
7.206 zadržanih radnih mjesta

Kreditna unija NOA obilježila je u 2016. godini, značajnu obljetnicu; dvadeset godina od kada je osnovana i dvadeset godina uspješnog rada. Naime, 21. listopada 2016. godine, navršilo se 20 godina postojanja NOA-e u kojoj je NOA ne samo postigla samoodrživost nego je kroz uspješno poslovanje postigla zapažene rezultate u mikrokreditiranju što je prepoznato i od lokalne vlasti te je NOA dobila važno priznanje, Pečat Grada Osijeka za 2016. godinu.


Obilježavanje dvadesete godišnjice rada obavljeno je i dostojanstveno i dostojno tako značajne obljetnice. Centralno događanje je bio svečani skup uzvanika od blizu stotinu osoba točno na dan 20-godišnjice, 21. listopada 2016. godine u svečanom foajeu Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Skupu su nazočili osnivači Štedno kreditne zadruge NOA, preteče Kreditne unije NOA, gradonačelnik Grada Osijeka, te predstavnici dugogodišnjih partnera NOA-e među kojima svakako treba istaknuti predstavnike Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Centra za poduzetništvo Osijek, Hrvatske udruge kreditnih unija (HUKU), mnogobrojne članove i klijente NOA-e, a posebne čestitke su poslali general Jacques Paul Klein i Julieta Valls Noyes veleposlanica SAD-a u Republici Hrvatskoj. Uz Ivicu Vrkića, gradonačelnika Grada Osijeka, skup su pozdravili i drugi sudionici, a o povijesti, sadašnjosti i budućnosti NOA-e, govorila je prof. dr.sc. Slavica Singer, jedna od osnivača NOA-e i dugogodišnja (i sadašnja) predsjednica ranije Upravnog, a kasnije i sada Nadzornog odbora NOA-e. Na skupu su također govorili i predstavnici uspješnih članova odnosno klijenata NOA-e o svojim poslovnim pothvatima koje su ostvarili u suradnji s NOA-om, kao i predstavnik radnika NOA-e.

Povodom 20-godišnjice, NOA je izdala brošuru pod nazivom „20 GODINA KREDINE UNIJE NOA (1996.-2016.)-Pregled nastanka, rada, razvoja i planovi budućeg djelovanja“, koju su izradili već spomenuta prof. Slavica Singer i prof. Jaroslav Pecnik, također jedan od osnivača i dugogodišnji član najprije Upravnog odbora, a kasnije Nadzornog odbora NOA-e. U pripremi i izradi brošure svoj su doprinos dali i Uprava i zaposlenici NOA-e. Brošuru je uredila i tiskala Grafika d.o.o. iz Osijeka čiji je vlasnik Ivan Plačko jedan od prvih klijenata NOA-e, a i sada je član NOA-e.

I kako je već rečeno, povodom ove vrijedne i značajne obljetnice, a za izuzetan doprinos razvoju gospodarstava, Grad Osijek NOA-i je dodijelio javno priznanje Pečat Grada Osijeka za 2016. godinu. Priznanje je prof. dr.sc. Slavici Singer, predsjednici Nadzornog odbora NOA-e, uručeno na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka na Dan Grada Osijeka, 2. prosinca 2016. godine u velikoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.

Donatori:
Partneri: